HUISVESTING  VASTGOED  ADVIES  MANAGEMENT

 

CASE STUDIE - EIGENAAR-GEBRUIKER 

 

Herhuisvesting Hoofdkantoor UNICEF Nederland

-    Opdrachtgever    : Unicef Nederland 

-    Locatie                : Den Haag (Binckhorst) en Voorburg

-    Project                : verkoop bestaand vastgoed (kantoor + bedrijfshal), opstellen ruimtelijk PvE,                                    locatie-/ gebouwonderzoek regio Den Haag, huuronderhandelingen,                                   inrichting nieuw kantoor en verhuizing (ca. 2.500 m²)    

 -   Rol                      : huisvestingsadviseur van directie en management

 

Oude huisvesting Den Haag (Binckhorst)                                    Nieuwe huisvesting Voorburg

  

 

 

 

 

 

 

UA-70774858-1